Co je Fusion Svařovací?

- Mar 31, 2017-

Tavné svařování je způsob použitý v kovoobrábění na vstup, nebo pojistky, dva kusy kovu tím, že způsobí kovu k dosažení jeho bod tání. Tento proces vyžaduje použití výplňového kovu, za předpokladu, elektrodou nebo drátem, a tavidlo, které chrání roztavený kov svaru před škodlivými účinky atmosféry. Existuje několik typů svařování trubek, které se používají pro různé aplikace. Běžné příklady tohoto způsobu svařování zahrnují obloukové svařování, elektrické odporové svařování, kyslík a palivo a svařování termit svařování.

Obloukové svařování je forma tavném svařování, který využívá elektrickou energii, dodávanou zdrojem energie svařování, pro vytvoření elektrického oblouku mezi elektrodou a kousky kovu, které mají být spojeny. Svařování je populární volbou v průmyslu i domácí dílny, protože jeho nízké pořizovací náklady a poměrně nízkými náklady na údržbu. Elektrický oblouk oblouku svářeč Je velmi soustředěný, takže automatizaci procesu svařování možný a vydělávat místo pro obloukové svařování zařízení na mnoha montážních linkách.

Podobně jako obloukové svařování, elektrický odpor svařování využívá elektřinu k vytvoření tepla potřebného pro svařování. V nastavení elektrické odporové svařování, elektrody spočívají na jedné straně kusů, které mají být svařeny dohromady. Tlak je aplikován tlačit dvou kusů dohromady a vytvoří elektrický kontakt. Tento proces je ve velikosti materiálu, který může být pracoval s velmi omezené, a náklady na vybavení je často prohibitivní pro průmyslové aplikace.

Kyslíko-palivový svařování je jedním z nejznámějších formy tavného svařování. Tato forma svařování může obsahovat škálu topných plynů, včetně acetylén , Zkapalněný ropný, vodík, propan, zemní plyn nebo propylen, ale to vyžaduje přidání kyslíku, které mají být považovány za kyslíko-palivové svařování. Volba Nejběžnější topný plyn je acetylen. Použití se plynný acetylen čistý kyslík, svařování na kyslík a palivo mohou produkovat plamen teploty 6.330 stupňů Fahrenheita (3500 stupňů Celsia). Tento plamen je horký dost roztavit většinu průmyslových kovů.

Termit svařování je dalším svařování fusion, který používá intenzivní teplo a plamen, aby kov projektu na jeho bod tání. Použití červený oxid železitý a hliníkového prášku, termitu svařování je schopen spojení železničních kolejnic. Tato silná forma svařování vytváří silné svary v krátkém čase. V uvedeném příkladu spojování železničních kolejnic, kompletní opravy, včetně instalace a dokončovací čas trvá asi jednu hodinu před vlak použít železniční systém.

Svařování laserem je forma tavném svařování, který je někdy používán ve výrobě automobilů a dalších kovových výrobků sériově vyráběných. Vytvoření velmi přesné a koncentrovaný zdroj tepla, toto svařování může proniknout hluboko s velmi úzkou oblast je ovlivňován teplem. I když tato schopnost je výhodné v mnoha aplikacích, příliš vysoké náklady na laserové svařovací zařízení, opouští tuto formu svařování z velké části odsunut do několika hlavních průmyslových odvětví.

熔焊 .jpg

Dvojice:primer Další:Co je tkaní?