Strategie pro životní prostředí a podpora reformy tradičního průmyslu

- Apr 12, 2018-

Dnes byli příslušní pracovníci našeho oddělení přizváni k účasti na přednáškách provinční ochrany životního prostředí se zaměřením na situaci v oblasti znečištění v provincii, stejně jako politické interpretace, nápravné strategie a programy pro řadu diskusí.

Environmental strategy.jpg

Dvojice:Společnost vede přednášky o patentových znalostech Další:Zaměstnanci společnosti se zúčastnili 100. sharonského setkání a naučili se z designové elity.