EU vydala nábytek veřejnými zakázkami nezávazných norem

- Oct 11, 2017-

Nedávno Evropská Komise oznámila nové dobrovolné normy pro ekologické zakázky nábytku produktů. Komise má reorganizovala normami ekologické veřejné zakázky Evropské unie v roce 2008, s cílem prodlužuje životnost produktů a snížení odpadu.


Dle nového standardu nábytek zakoupili veřejné instituce musí být odolný, vhodný pro použití, snadno rozebrat, opravit, recyklovatelný. Nový standard této práce především zahrnuje tři části: nákup nového nábytku, stávající staré služby renovace nábytku, službu odpadu nákupu nábytku. Nové standardy jsou rozděleny do technických norem a pobídky, a standardní zaměřuje na podporu využívání nábytku pro delší životnost, v reakci na eu posílení oběhového hospodářství z hlediska ekologických standardů.


Podle existujících důkazů ve vědecké literatuře vliv materiálu a komponent na životní prostředí je asi 80 % až 90 %. Evropské veřejné instituce jsou hlavní spotřebitelé zelené zdroje. Chtějí využít jejich kupní sílu zvolit zelené zboží, služby a projekty, které mají přispět k udržitelnému rozvoji.


Ekologických veřejných zakázek sice dobrovolných, nákupčí může začlenit tato kritéria do nabídkové dokumenty podle jejich vůle. Ale ekologické veřejné zakázky pomáhá eu hrají klíčovou roli v rozvoji ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Eu zelené veřejné zakázky nábytku je dobrovolný standard, na podporu veřejné instituce v dokumentech veřejné nabízení k požadavku na ochranu životního prostředí, cílem je vyrábět nábytek vlivu, cena faktory, tržní situaci v zásobování a tak dále různé prvky rovnováhy.


Dvojice:Co je zelený domov? Další:Jaký proces má venkovní rodina