Nábytkářský průmysl postupně hledá spolupráci se společným vývojem, vzájemně výhodnou formou vzoru.

- Jul 26, 2017-

Slévárna nábytkářského vybavení v průmyslu není čerstvým tématem, ale s intenzivní konkurencí v odvětví průmyslu, slévárenský nábytek hardware podnikání již není vhodné pro rozvoj průmyslu.

Slévárenský hardware hardware podniky musí posílit duch inovací

Od konce prosince 2016 poprvé veřejně podepsala třetí významná značka nábytku rámcovou dohodu o strategické spolupráci. Hlavním obsahem dohody o tripartitní strategii je skutečnost, že tři strany budou využívat vzájemnou důvěru jako základ spolupráce při zlepšování efektivity a společného rozvoje jako základního cíle a zájmů, plné využití výhod tří stran prostřednictvím integrace A navzájem se doplňují, aby zlepšily konkurenceschopnost a rozvoj společného trhu. Jedná se o značku vzájemných obchodních vztahů mezi obchodním modelem, především mezi výhodami doplnění a integrací značkových produktů.

Tato integrace hrála továrnu značky mezi technickými a výrobními výhodami, kanály nebo ve vlastní kontrole značky, což je ekvivalent tří značek prodávat tentýž produkt, spolupráce je stále poměrně drsná. Tato inovace je povzbudivá, ale druhá část vývoje a údržby je také velmi důležitá, zejména při budování jednotného trhu, aby se tvrdě pracovalo.

V tomto obchodním modelu bude koncentrace průmyslu nábytkářského průmyslu dále posílena, kapitálová síla podnikání s nábytkářským hardwarem v budoucnu může být prostřednictvím fúzí a akvizic k dosažení spolupráce.

Přitažlivost přílivu nábytku hardwarové společnosti potřebují prolomit značku

Budoucí trend je silná kombinace, nevylučuje možnost větší fúze a akvizice. Z analýzy současné situace může být tento podíl první vlny připojování ze tří typů podniků s nábytkářským hardwarem: první kategorií je naléhavá potřeba rozšířit výrobní kapacitu obchodu s nábytkářským hardwarem. Druhá kategorie je jedinou kategorií podnikání s hardwarem pro nábytek. Třetí kategorií jsou společnosti, které se zabývají nábytkem, chtějí vstoupit do nové oblasti rozdělení.

Podle devíti je síť stavebních materiálů pochopit, v průmyslu nábytkářského hardware, aby otřásl přílivem propagace, budoucnost těchto tří typů podniků, nábytkářského hardware musí nejprve započítat vlnu připojení, domácí trh v různých agitace A rozporů bude také v tomto polknutí Interpretace jiné "sprej", může být drsný, může to být krásné vlnky.

Hardware nábytkářský průmysl v procesu míchání transformace, moderního nábytku hardware řízení podniku v časté fúzi a reorganizaci obchodního modelu bude zaveden do domácího průmyslu, integrace zdrojů se stala významným nábytkem, hardware a další podniky pro domácnost prolomit Úzká místa primárního úkolu průmyslu.


Dvojice:Vláda posílí pravidla ochrany životního prostředí, která zapříčiňují prach v podnicích Další:Guangdong dřevěný nábytek Vývoz a množství snížení