Insight into the Trend, odrážet trend, vytvořit klasiku

- Jan 09, 2018-

Trendový výzkum je kognitivní schopnost zakrývat signály, obvykle slabé signály, které předpovídají budoucnost signálu z přírodních, sociálních, technologických, demografických, kulturních, etnických zvyků a dalších trendů.

1) Makro trend: Pozorování změny z velké oblasti (národní nebo mezinárodní), obvykle zahrnující demografický, politický, ekonomický, environmentální, technický, sociální a kulturní obsah.

 

2) mikro trend: Pozorování malých změn, obvykle zahrnující sociální kulturu, technologii a funkci.

Vedené trendem, většina produktů je unášena. Jen málo lidí se zamyslí nad nepříznivými účinky, které přináší současný trend. Převládání může být, že na okamžik bude mít vliv na komunitu a dokonce zanechá po trendu spoustu domácího odpadu.

Skutečně odráží trend podniku, pak bude schopen vytvořit klasické, dlouhodobé dědictví. Doufám, že se každý může podívat na dlouhodobé zájmy, které dělají produkty, spíše než zírat na malé zisky v budoucnosti jistě ztratí Itálii. Ne pokoušeli, nápaditý, vytvářet dobré výrobky, milují veřejnost.


Dvojice:Venkovní nábytek Výstavní prostor Honly Nábytek vás vezme do krásného volného času a pomalý život CIFF je nádherný první pohled. Další:Standardní racionální domácnosti Standard