Velká integrace domácího průmyslu je novým myšlením o řízení podniků

- May 25, 2019-

Kolem roku 2018 vstoupil čínský průmysl bytového zařízení do nového vývojového cyklu: průmysl otevřel velkou integraci, trh prošel zásadními úpravami a mezi společnostmi došlo k velkému rozdělení. Společný zmatek, že podniky cítí, že konvenční marketingové techniky selhávají, tradiční kanály jsou slabé a obvyklá obchodní logika selhává. To vše naznačuje, že domácí průmysl vítá uzly transformačního posunu. Období růstu podniků v oblasti bytového zařízení, které se spoléhají na „vzestup“ na trhu, skončilo a vstoupilo do „nové normální“ fáze, která se musí opírat o vlastní vysoce kvalitní operaci, aby dosáhla trvalého růstu.


To také znamená, že na trhu nebude více poptávka po růstu. Místo toho bude i nadále ve fázi konsolidace. Růst výkonnosti společnosti závisí na trhu a může se spoléhat pouze na sebe.


Z personalizované dekorace před rokem 2015, do roku 2015, nové modely, jako je zlepšení domova doma, self-montáž, vlastní vázaná vazba, celý dům měkké dekorace a domácí zlepšení dodavatelského řetězce explodovaly, což přineslo obrovský dopad na průmysl. Přidáním značky „Internet“ na trh s domácím zlepšením kapitál podvrátil tradiční trh pro domácí zlepšení, což společnostem umožňuje rychle růst a zvýšit svůj podíl na trhu. Do roku 2018, kdy se průmysl začal více diferencovat, si však společnosti začaly uvědomovat, že takzvaný nový model se nezdá být tak silný, jak byl původně představován. Převažující situace je v tom, že v prvním čtvrtletí loňského roku nedošlo k výraznému růstu, resp.


Od roku 2018 do roku 2020 bude rychlost konsolidace průmyslu v těchto třech letech intenzivnější než vývoj průmyslu za posledních 20 let. Podniky, které mohou prolomit obklíčení, budou v těchto třech letech dosahovat rychlého rozvoje a jejich značkou je průlom podnikového měřítka. V posledních třech letech vstoupí řada podniků v průmyslu bytového zařízení do 10 miliard a subsektory budou moci vstoupit do první skupiny a říkat 1 miliardu. Pokud v posledních třech letech nelze dosáhnout rozsahu podniku, je těžké mít velké rozvojové příležitosti. Rok 2019, který je zhruba polovinou minulosti, je klíčovým bodem integračního období jako období zahřívání po chladném počasí v domácím průmyslu. Podniky musí být buď silnější nebo větší, nebo mohou být vyloučeny. Moudrý člověk se chopí iniciativy, aby opustil, stávající bohatství může bezpečně spadnout do sáčku; a silné jádro může ztratit světlo po mnoho let akumulace. V tom je důležitá magická zbraň, to znamená, že podniky musí tvořit diferencovanou konkurenční výhodu.


Dvojice:Nejlepší dárek pro den dětí. Levý a pravý pohovky přinést zdravé a ekologicky šetrné zelené dětského nábytku. Další:Indický domov E-commerce Obří založil tržní podíl více než 60% za 8 let